Disclaimer

Moofit B.V. (Kamer van Koophandel: 84531649), hierna te noemen iQQuip®, verleent u hierbij toegang tot www.iqquip.com (“de Website”) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten en producten af te nemen.
iQQuip® behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

iQQuip® spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden artikelen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze artikelen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving van iQQuip®.

Alle prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Op basis van dergelijke fouten komt geen overeenkomst tot stand.

iQQuip® kan nimmer aansprakelijkheid aanvaarden voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden.

Royalty

Alle rechten van intellectuele eigendom over deze artikelen liggen bij iQQuip®.

Kopiëren, verspreiden en enig ander gebruik van deze artikelen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van iQQuip®, met uitzondering van hetgeen anders bepaald is in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

scroll door

Bent u geïnteresseerd in of heeft u vragen over onze producten?

Mark Driessen
CEO