Elastische band versus PlyoDyne®

Belasting

Bij het gebruik van elastische banden is er sprake van een niet-gekwantificeerde belasting. De belasting neemt toe door de toename van het bewegingsbereik, en dit betekent dat de belasting niet te controleren is via het bewegingsbereik. Het is ook onmogelijk om te weten wat de werkelijke belasting is op een bepaald punt van de oefening. Het vermogen om met name de belasting op weefsel te beheersen is belangrijk voor de behandeling van beschadigd weefsel. Het gebruik van elastische banden kan niet worden vergeleken met PlyoDyne® in termen van belastingbepaling.

Omdat de belasting van de elastische banden enkel wordt bepaald door de mate van elastische vervorming, is de mate van de belasting vrijwel onmogelijk te bepalen en hierdoor erg onnauwkeurig. PlyoDyne® is in staat om het gewicht met stappen van 25 g te controleren, en daarom zijn de gegevens van progressie, of juist het gebrek hieraan, van een patiënt snel en eenduidig te identificeren.

Precisie

Elastische banden zullen door de beweging vanaf hun verbindingspunt, afhankelijk van de beweging van de handen van de patiënt door de ruimte, van hoek veranderen en hierdoor gebrekkige precisie bij bewegingen veroorzaken. Hierdoor is er minder nauwkeurigheid in het vermogen van de clinici om de juistheid van de bewegingspatronen te controleren en waar nodig te corrigeren.

PlyoDyne® daarentegen maakt een hoge mate van gecontroleerde en reproduceerbare bewegingsnauwkeurigheid mogelijk.

Klinische onderzoeken

De resultaten van klinische trials met PlyoDyne®, bijvoorbeeld naar 100 patiënten die een revalidatieprogramma uitvoeren, zullen reproduceerbare resultaten opleveren. Met andere woorden, de resulterende gegevens zullen consistentie en validiteit hebben.

Bij een vergelijkbare groep van 100 patiënten die elastische banden gebruiken, kunnen de bewegingen en de mate van belasting echter sterk variëren. Dit zou resulteren in inconsistente onderzoeksgegevens en een gebrek aan validiteit.

scroll door

Bent u geïnteresseerd in of heeft u vragen over onze producten?

Mark Driessen
CEO