Privacybeleid

Privacyverklaring van Moofit B.V. – iQQuip®

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor iQQuip®. Wij verwerken uw gegevens uitsluitend op basis van de wettelijke voorschriften en in overeenstemming met de relevante voorschriften over gegevensbescherming. In deze privacyverklaring informeren wij u over de gegevensverwerking in het kader van onze internetaanwezigheid onder: www.iqquip.com.

1 Gegevensbeheerder

De verantwoordelijke partij op het gebied van gegevensbeschermingswetten is:

Moofit B.V. is de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht. Moofit B.V., statutair gevestigd te Gorredijk, Leitswei 10, 8401 CL, ingeschreven in het ondernemersregister van de Kamer van Koophandel (Nederland), onder nr. 84531649, met het btw-identificatienummer: NL86324744 1B01, vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur, de heer Mark Driessen, en de heer Freddy Haak.

2 Privacy officer

De privacy officer van iQQuip® is als volgt te bereiken:

Moofit B.V.

Ter attentie van de privacyfunctionaris

Leitswei 10
8401 CL Gorredijk

Nederland

E-mail: management@iqquip.com

3 Verwerking van de gegevens

3.1 Algemeen, schrapping

Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die u als persoon identificeren, zoals naam, adres, e-mailadressen en online identifiers.

De persoonsgegevens van onze gebruikers worden als volgt gebruikt:

 1. de uitvoering van onze dienstverlening,
 2. de garantie van technische ondersteuning.

We zullen de persoonlijke informatie alleen aan derden doorgeven, als dit is gebaseerd op uw toestemming, de levering van goederen (bezorging per post) of anderszins noodzakelijk om onze contractuele verplichtingen tegenover u na te komen.

Persoonlijke gegevens worden verwijderd zodra ze hun doel hebben bereikt en verwijdering is niet in strijd met enige bewaarplicht.

3.2 Informatief gebruik van onze website

In het geval van louter informatief gebruik van de website, d.w.z. als u ons contactformulier niet gebruikt, verzamelen wij geen persoonlijke gegevens, behalve de gegevens die door uw browser worden verzonden om u in staat te stellen de website te bezoeken. Dit zijn:

 • IP adres
 • Datum en tijd van het verzoek
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van de eis (concrete pagina)
 • Toegangsstatus / HTTP-statuscode
 • Browser
 • Besturingssysteem en zijn interface
 • Taal en versie van de browsersoftware.

Deze gegevens worden gebruikt om de inhoud van onze websites aan te bieden, om de functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen en om onze website te optimaliseren. De gegevens kunnen anoniem worden gebruikt voor statistische doeleinden (zie hieronder) en voor gegevensbeveiligingsdoeleinden, om aanvallen op onze webserver af te weren (Art. 6 par.1 lid. f AVG). Toegangsgegevens worden niet gebruikt voor het maken van individuele gebruikersprofielen, noch doorgegeven aan derden en worden uiterlijk na 7 dagen verwijderd.

Vanwege de aard van internet worden deze gegevens onvermijdelijk op verschillende servers verwerkt totdat uw verzoek op onze webserver arriveert; daarom is een verzameling en gebruik ook mogelijk in “derde landen” (bijvoorbeeld de VS). Ons bedrijf heeft geen invloed op dit proces. Afgezien van deze technische beperkingen, geeft de aanbieder van deze website geen persoonlijke gegevens door aan staten buiten de reikwijdte van de EU-regelgeving over gegevensbescherming of zonder een adequaat niveau van gegevensbescherming.

Naast het puur informatieve gebruik van onze website, bieden wij verschillende diensten aan waar u bij interesse gebruik van kunt maken. Om dit te doen, moet u meestal aanvullende persoonlijke informatie verstrekken die we gebruiken om de respectieve service te leveren. Als aanvullende vrijwillige informatie mogelijk is, wordt dit dienovereenkomstig gemarkeerd.

3.3 Contactformulier

Als u contact met ons opneemt via het formulier op de website of per e-mail, worden uw e-mailadres, naam en andere door u vrijwillig verstrekte informatie (bedrijf, telefoonnummer, tekst) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. De volgende communicatie met u zal worden uitgevoerd per niet-versleutelde e-mail. We verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan na het verwerken van uw vragen, als er geen noodzaak is voor een langere opslag. Voor zover er wettelijke bewaartermijnen bestaan, worden de gegevens voor andere doeleinden geblokkeerd.

De gegevensverwerking is gebaseerd op de wettelijke bepalingen van art. 6 lid 1 lid a (toestemming) van de AVG. De verwerking van de gegevens is rechtmatig als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking. U kunt uw toestemming voor de toekomst te allen tijde intrekken.

3.4 Aanmelden voor seminars

U kunt zich aanmelden voor seminars op onze website. Voor dit doel verzamelen we uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, stad en land, evenals andere vrijwillige informatie. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 par. 1. lid b en lid f AVG. Uw gegevens worden na het seminar verwijderd, als er geen legitieme redenen zijn die verdere opslag vereisen. U ontvangt onze bevestigingsmail en verdere communicatie per niet-versleutelde e-mail.

Het gebruik van niet-versleutelde e-mail is geoorloofd als je toestemming hebt gegeven voor de verwerking. U kunt uw toestemming voor de toekomst te allen tijde intrekken.

4 Cookies

Deze websites maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

We gebruiken cookies om u te identificeren voor vervolgbezoeken als u een account bij ons heeft. Anders moet u voor elk bezoek opnieuw inloggen. Deze website maakt in de volgende mate gebruik van cookies:

 • Tijdelijke cookies (tijdelijk gebruik)
 • Permanente cookies (tijdelijk beperkt gebruik).

Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Deze omvatten de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gemeenschappelijke sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor kunnen wij uw computer herkennen wanneer u terugkeert naar de website. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of wanneer u de browser sluit.

Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die per cookie kan verschillen. U kunt de cookies op elk moment verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.

U kunt uw browserinstelling naar uw wensen configureren. U kunt bijvoorbeeld de acceptatie van cookies van derden of alle cookies weigeren. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Deze opgeslagen informatie wordt apart opgeslagen van eventuele aanvullende gegevens die u mogelijk aan ons hebt opgegeven. Met name de gegevens van cookies zijn niet gekoppeld aan de aanvullende gegevens die u aan ons heeft verstrekt.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en dat u cookies alleen in individuele gevallen toestaat en dat u het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer u sluit de browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

5 Analytics-services

Op onze websites hebben we analysetools geïntegreerd voor marketingdoeleinden en voor het optimaliseren van onze aanbiedingen. De wettelijke basis hiervoor is art. 6 par. 1 lid f AVG.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De gegevens genoemd in paragraaf 3.2 zullen worden gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze site wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. In het geval van activering van IP-anonimiteit op deze site, wordt uw IP-adres echter vooraf afgekort door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst over de Europese Economische Ruimte.

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze site zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden aan de exploitant van de site die verband houden met het gebruik van de website en het internet.

Houd er rekening mee dat op deze website Google Analytics is uitgebreid met de code “anonymizeIp ();” om te zorgen voor een anonieme verzameling van IP-adressen (zogenaamde IP-Masking).

Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden in combinatie met Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens die door Google worden bewaard. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de juiste instellingen in uw browser te selecteren; wij wijzen u er echter op dat het in dat geval mogelijk is dat u niet alle mogelijkheden van deze site volledig kunt benutten.

U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt, evenals de verwerking van deze gegevens door Google, door de browser-plug-in te downloaden en te installeren, welke beschikbaar is onder de volgende link:

U kunt het verzamelen van gegevens door Google Analytics voorkomen door op de onderstaande link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst om te voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt:

Google Analytics deactiveren

Zie https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/
of www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html

voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden en privacy.

6 Gebruik van plug-ins voor sociale media

6.1 Integratie van LinkedIn

Op dit moment verzorgen we de oproep naar LinkedIn via een zogenaamde social bookmark. Om ervoor te zorgen dat de volledige gegevenscontrole van u is, wordt LinkedIn alleen als een link opgenomen. Nadat u op de geïntegreerde afbeelding hebt geklikt, wordt u doorgestuurd naar de LinkedIn-pagina en pas daarna worden gebruikersgegevens naar LinkedIn overgedragen.

U ontvangt meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door LinkedIn met hun privacy beleid:

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, VS; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

6.2 Integratie van YouTube

We hebben de link naar YouTube-video’s opgenomen in ons online aanbod. Nadat u op de afbeelding hebt geklikt, wordt u doorgestuurd naar YouTube en pas dan wordt gebruikersinformatie naar YouTube verzonden.

Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan, zie: https://policies.google.com/privacy.

7 Online – Adverteren (Google Adwords)

Wij gebruiken het aanbod van Google Adwords om met behulp van advertentiemateriaal (zogenaamde Google Adwords) op externe websites onze aantrekkelijke aanbiedingen onder de aandacht te brengen. De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is art. 6 par. 1 lid f AVG.

Met betrekking tot de gegevens van de advertentiecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de afzonderlijke advertentiemaatregelen zijn. Wij zijn geïnteresseerd om u advertenties te tonen die voor u interessant zijn, om onze website interessanter voor u te maken en om tot een eerlijke berekening van advertentiekosten te komen.

Dit advertentiemateriaal wordt door Google aangeleverd via zogenaamde “ad servers”. Om dit te doen, gebruiken we advertentieservercookies, die bepaalde prestatiestatistieken meten, zoals advertentievertoningen of gebruikersklikken. Als u onze website bezoekt via een Google-advertentie, slaat Google Adwords een cookie op uw pc op. Deze cookies verliezen meestal hun geldigheid na 30 dagen en zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. Voor deze cookie zijn de unieke cookie-ID, het aantal advertentievertoningen per plaatsing (frequentie), de laatste vertoning (relevant voor post-view-conversies) en opt-out-informatie (houd er rekening mee dat de gebruiker deze advertentie niet meer wil zien) meestal opgeslagen als analysewaarden.

Met deze cookies kan Google uw internetbrowser herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina’s van de website van een Adwords-klant bezoekt en de op zijn computer opgeslagen cookie niet is verlopen, kunnen Google en de klant detecteren dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorgestuurd. Elke Adwords-klant krijgt een andere cookie toegewezen. Cookies zijn niet te volgen via de websites van Adwords-klanten. Wij verzamelen en verwerken zelf geen persoonsgegevens in de reclamemaatregelen. We ontvangen alleen statistische evaluaties van Google. Op basis van deze evaluaties kunnen we vaststellen welke van de gebruikte reclamemaatregelen bijzonder effectief zijn. We ontvangen geen verdere gegevens van het gebruik van het advertentiemateriaal. We kunnen de gebruikers niet identificeren op basis van deze informatie.

Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de Google-server. We hebben geen controle over de omvang en het gebruik van de gegevens die door Google worden verzameld met behulp van deze tool. We zullen u daarom informeren in overeenstemming met wat we weten: Door AdWords te integreren, ontvangt Google de informatie dat u het relevante deel van onze website hebt geopend of op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u bent geregistreerd bij een dienst van Google, kan Google het bezoek aan uw account koppelen. Ook als u niet bij Google bent geregistreerd of niet bent ingelogd, bestaat de kans dat de provider uw IP-adres vindt en opslaat.

U kunt deelname aan dit trackingproces op verschillende manieren voorkomen: a) door uw browsersoftware dienovereenkomstig aan te passen, zal met name het onderdrukken van cookies van derden voorkomen dat u advertenties van derden ontvangt; b) door de cookies voor tracking uit te schakelen door uw browserinstellingen te wijzigen om cookies van het domein “www.googleadservices.com” te blokkeren.

https://www.google.com/settings/ads, waarbij deze instelling wordt verwijderd als je je cookies verwijdert; c) door de op interesses gebaseerde advertenties van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne “About Ads” uit te schakelen via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; d) door permanente deactivering in uw browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome onder de link

http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wij wijzen u erop dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van dit aanbod volledig kunt benutten.

Meer informatie over privacy bij Google vind je hier:

http://www.google.com/intl/de/policies/privacy

U kunt ook de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bezoeken op http://www.networkadvertising.org. Google is onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

8 Gegevensoverdracht binnen iQQuip®

We verzenden uw gegevens binnen iQQuip® om redenen van centrale interne administratie, zoals centrale klanten- en websiteondersteuning en seminarplanning. Hiervoor worden uw naam en contactgegevens doorgegeven. De wettelijke basis hiervoor is art. 6 par. 1 lid f AVG. Door technische en organisatorische maatregelen zorgen wij voor de veiligheid van de verwerking tijdens de gegevensoverdracht. Uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor bepaalde doeleinden en wettelijke bewaarplichten staan hier niet aan in de weg.
9 Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht:

 1. om informatie op te vragen over categorieën van verwerkte gegevens, verwerkingsdoeleinden, potentiële ontvangers van de gegevens, de geplande opslagperiode (Art. 15 AVG);
 2. de correctie of aanvulling van onjuiste of onvolledige gegevens te eisen (Art. 16 AVG);
 3. verleende toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken (artikel 7 lid 3 AVG);
 4. gegevens die moeten worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang, om redenen die voortvloeien uit uw situatie (artikel 21 lid 1 AVG);
 5. om in bepaalde gevallen de verwijdering van gegevens te vragen in het kader van art. 17 AVG – in het bijzonder als de gegevens niet langer nodig zijn of onjuist worden verwerkt voor het beoogde doel, of u uw toestemming intrekt in overeenstemming met (c) hierboven of als u een tegenstrijdigheid hebt verklaard volgens (d) hierboven;
 6. onder bepaalde voorwaarden de beperking van gegevens te eisen, voor zover een verwijdering niet mogelijk is of de verwijdering wordt betwist (Art. 18 AVG);
 7. naar dataportabiliteit, i. e. U kunt uw aan ons verstrekte gegevens in een gangbaar machineleesbaar formaat, zoals CSV, ontvangen en, indien nodig, aan anderen overdragen (Art. 20 AVG);
 8. een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit over de gegevensverwerking, dat wil zeggen bij de nationale commissaris voor gegevensbescherming in Nederland, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van gegevens, kunt u deze te allen tijde met toekomstig effect intrekken.

Stuur alle informatie-, verwijderings- en correctieverzoeken, verzoeken om informatie, verzoeken tot gegevensoverdraagbaarheid, bezwaar tegen gegevensverwerking, etc. per e-mail: management@iqquip.com.

10 Vacatures en sollicitaties

Wanneer u vacatures zoekt of solliciteert of een open sollicitatie stuurt, verstrekt u op eigen initiatief persoonlijke gegevens. Deze informatie wordt opgeslagen in een beveiligde omgeving en is alleen toegankelijk voor een beperkte groep professionals binnen iQQuip®.

11 Gegevensintegriteit

Wij hanteren actuele technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van de verwerking te waarborgen, uw persoonsgegevens te beschermen tegen gevaren bij gegevensoverdracht en voorkennis van derden. Deze zijn aangepast aan de huidige stand van de techniek, de beschermingseisen van persoonsgegevens en aan de risico’s voor uw rechten en vrijheden.

We zullen periodiek interne audits en steekproeven uitvoeren. Wij bieden passende waarborgen voor de toepassing van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot verwerkingen. Als u wilt dat onze naleving van de beveiligingsmaatregelen wordt gecontroleerd door een onafhankelijke deskundige, kan hiervoor een verzoek worden gedaan. Hierover maken wij afspraken met u. De kosten van een inspectie of audit zijn voor uw rekening. U verbindt zich ertoe ons een kopie van het inspectierapport te bezorgen.

12 Wijzigingen in de privacy verklaringen voor gegevens

Wij behouden ons het recht voor om de privacy verklaringen te wijzigen om deze aan te passen aan de gewijzigde juridische situatie of wijzigingen in ons aanbod.

Datum: December 2022

scroll door

Bent u geïnteresseerd in of heeft u vragen over onze producten?

Mark Driessen
CEO